חקירת גרפים של מיקום ומהירות ביחס לזמן

 

Graph A Graph B. Graph C

.המתן בבקשה עד שהאנימציה תטען

. התבוננן באנימציה של תנועת הכדור האדום
( .המיקום מצויין במטרים והזמן בשניות )
.   התחל אנימציה.

.התבונן כעת בשלוש אפשרויות של גרפים המתארים מיקום ביחס לזמן .המופיעים בטבלה למעלה C או B, A ניתן לעשות זאת ע"י לחיצה על הקישורים לגרפים
?איזה מהם הוא הגרף הנכון
.עליך לציין לפחות נימוק אחד מדוע כל אחד מהגרפים האחרים אינו נכון

Graph D Graph E Graph F

נבחן כעת את האפשרויות של הגרפים המתארים מהירות ביחס לזמן F -ו E,D, ניתן לעשות זאת ע"י לחיצה על הקישורים בטבלה מעל הפיסקה.
?איזה מהם הוא הגרף הנכון
.עליך לציין לפחות נימוק אחד מדוע כל אחד מהגרפים האחרים אינו נכון